Mijn goede voornemen voor 2017: Voedsel met positieve impact mogelijk maken

Posted by on jan 30, 2017 in News, Sustainability and food


In 2012 las ik het boek ‘The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century’ van Dickson Despommier, een Amerikaanse professor. Hij beschrijft in zijn boek dat landbouw de grootste veroorzaker is van milieuproblemen en ziet zijn concept van verticale landbouw als de perfecte oplossing. Landbouw veroorzaakt inderdaad veel problemen op het gebied van mens, milieu en economie. Ik weet niet of verticale landbouw de (enige) oplossing is, maar zijn boek motiveerde mij om op zoek te gaan naar manieren om ons huidige voedselsysteem te transformeren zodat we voedsel met positieve impact kunnen produceren. In 2017 wil ik deze missie verwezenlijken.

 

Landbouw is onze grootste vriend en vijand

We hebben elke dag eten en drinken nodig voor onze gezondheid. Eten is meestal lekker èn gezellig. Het huidige voedselsysteem – van productie, verwerking, distributie, consumptie tot afval – is echter onze vijand geworden:

  1. Het veroorzaakt ziekte bij mensen: ⅓ van de mensen lijdt aan ondervoeding; 1,9 miljard mensen consumeren te veel en het veroorzaakt ziekten door te veel zout, suikers en verzadigde vetten;
  2. De voedseldiversiteit neemt af: we maken nog slechts gebruik van drie diersoorten en twaalf planten; 
  3. Het systeem leidt tot grote verspilling: ⅓ van de wereldvoedselproductie wordt weggegooid;
  4. Het voedselsysteem bedreigt de gezondheid van onze aarde: zoetwaterbronnen komen droog te staan en raken vervuild; 75% van de biodiversiteit wordt gedreigd; 33% van de landbouwgronden zijn uitgeput en landbouw draagt bij aan klimaatverandering.  

Volledige transformatie

Er bestaat volgens mij maar èèn aanpak voor de huidige landbouw, die nu onze vijand is geworden: volledige transformatie! Dat betekent dat je de hele keten van productie tot consumptie verandert, en de belanghebbenden daarbij betrekt. Gelukkig zijn er een heleboel mensen, organisaties, bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstituten die datzelfde doel hebben. Ik wil echter zelf óók iets doen. Naast de dingen die je privé kunt aanpakken, zoals vegetariër worden, wil ik ook bijdragen aan iets ‘groters’. Daarom startte ik met een aantal bevriende professionals het Food ZO! initiatief.

 

Food ZO!

Food ZO! is een initiatief van vier voedselprofessionals en drie organisaties in de zorg, gezondheid en groenbeheer die in Amsterdam Zuid-Oost de transformatie van het voedselsysteem zichtbaar willen maken. Hoe? Door het bouwen van een centrum met als elementen ‘Gezonde KOST’:

  • K: KETEN. Met o.a. voedselproductie in een kas en buiten, lokale samenwerking rondom circulaire energie- en materiaalstromen, afvalverwerking, en verkoop op een voedselmarkt;
  • O: ONDERZOEK. Met o.a. onderzoekslabaratoria, werkruimten voor onderzoek en relevante partijen en een r&d tuin;
  • S: SAMEN. Gericht op het samen beleven van voedsel. Met o.a. huurkeukens, expo, start-up restaurants, volks-moestuinen en wijkteams;
  • T: TRAINING. Educatie van belanghebbenden. Met o.a. trainingsruimten, voedseladvies, leerkeuken en een educatief productielandschap.

 

Doe mee – en laat iets van je horen!

We zijn nu in gesprek met een aantal organisaties in Amsterdam Zuid-Oost om samenwerking mogelijk te maken op het gebied van energie- en materiaalstromen en voor het vinden van een locatie om ons Food ZO! centrum te bouwen. Wil je meer weten, partner worden of gewoon op de hoogte blijven, laat het ons weten! Ook kunt je het projectdocument downloaden op onze website.