Elke samenwerking en elk project is bijzonder. Om collega’s en opdrachtgevers het beste resultaat te kunnen geven pas ik mijn eigen persoonlijke en duurzame manier van werken toe. 


Missie
Een samenleving waar onze planeet en al haar leven kan floreren.

Manier van werken
Deze principes zijn onderdeel van elke samenwerking:

  1. Alle betrokkenen voelen energie en enthousiasme;
  2. Iedereen draagt bij aan een transparante en aangename sfeer;
  3. Ik pas mijn persoonlijke project aanpak toe;
  4. Projecten hebben een positieve impact op mensen en onze leefomgeving;
  5. Resultaten van projecten worden zo open mogelijk gedeeld.


Persoonlijke project aanpak
Om geïntegreerde duurzaamheid toe te passen in de dagelijkse gang van zaken kan complex zijn. Het vraagt om een praktische en gestructureerde aanpak. Ik heb mijn eigen persoonlijke raamwerk ontwikkeld, gebaseerd op elementen van Symbiosis in Development (systeem denken) van Except Integrated Sustainability en de Open Standards for the Practice of Conservation (adaptief natuurbeheer) van het Conservation Measures Partnership. Mijn aanpak, dat ik het Transition towards Sustainability Project Framework heb genoemd, kan bij elk project toegepast worden.

Er zijn drie algemene stappen:

  1. Visie, Waarden en Doelen: Het startpunt en de basis voor elk project of proces is het definiëren van wat duurzaamheid betekent voor het project team, de opdrachtgever en de stakeholders.
  2. Iteratief en holistische aanpak voor het ontwerpen van het project: Een serie van stappen die resultaten in een project plan, monitoring plan en raamwerk voor leren. Systeem analyse en het ontwikkelen van ‘theories of change’ zijn kern elementen.
  3. Project uitvoering en evaluatie: Implementeren van het actieplan en het uitvoeren van evaluatie en monitoring. Vooral belangrijk om tijd te maken voor leren en aanpassen.

Belangrijke elementen van mijn aanpak:

  • Het toepassen van systeem denken voor het bepalen van duurzaamheidsdoelen, om verder te gaan dan people, planet, profit;
  • Toepassen van een kennis- en dialoog fase vóór aanvang van het project ontwerp; 
  • Analyse van het systeem om de uitdagingen te begrijpen;
  • Identificeren van goede strategieën door gebruik te maken van ‘theories of change’;
  • Ontwikkelen van een monitoring en evaluatie raamwerk;
  • De kracht van itereren en aanpassen.

Meer informatie over mijn aanpak in mijn twee (Engelstalige) artikelen over defining sustainability en a practical approach for the transition towards sustainability.