Opdrachtgever: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Jaar: 2017
Resultaat: Een onderbouwde bijdrage leveren aan het bepalen van de identiteit en positionering van het Nationaal Park
Download: Samenvatting resultaten

Omschrijving:
Midden in de Randstad, tussen Amsterdam en Utrecht, Amersfoort en Wageningen ligt het op één na grootste bosgebied van Nederland: de Utrechtse Heuvelrug. De provincie Utrecht wil onderzoeken waar de kracht van het gebied ligt met als doel de bekendheid van het gebied te vergroten en het imago te verbeteren.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft de opdracht gekregen om de bekendheid en het imago van de Heuvelrug op dit moment te onderzoeken. Dat is gedaan op basis van kwantitatief panelonderzoek, deskresearch en diepte interviews met bezoekers op de Heuvelrug. In samenwerking met SAMR is een vragenlijst uitgezet onder een representatief panel van Nederlanders, waardoor we we ook inzicht kregen in het Leisure Leefstijl profiel van (potentiële) bezoekers van de Heuvelrug. De uitkomsten van het onderzoek leverden een bijdrage aan de identiteit en positionering van het Nationaal Park.

Verantwoordelijkheden:

  • Kwalitatief onderzoek: diepte interviewen van bezoekers ter plaatse;
  • Schrijven van rapportage.

Opdracht uitgevoerd door Albertien als adviseur bij Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.